LA PANTHÈRE

“La pantera és l’únic animal
que té una olor natural agradable.
La pantera exhala una olor que captiva
tots els altres animals,
és per això que quan caça s'amaga,
per atreure la seva presa amb el seu perfum.”

Teofrasto